Sense Personell AS

Vi mener alvor

DESIGN -OG KOMMUNIKASJONSKONSEPT, VISUELL IDENTITET, NETTSIDER, KOMPLETT PROFILMANUAL

Sense Personell er et lokalt basert bemanningsselskap som leverer løsninger innen et bredt spekter av fagområder for kunder i hele Rogaland. Som bemanningsbyrå er Sense Personell opptatt av å tilby vel kvalifisert personell og skal oppleves som en seriøs aktør i markedet.


Fresh Lemons oppgave har vært å skape, profilere og styrke Sense Personells identitet og kjerneverdier gjennom design- og kommunikasjonskonsept. Fresh Lemon studio har bidratt med å revitalisere logo, utvikle komplett profilmanual, reklamemateriell, hjemmesider og SoMe profiler, ved å opprettholde konsistens i utformingen av alle typer av grafiske materialer.

Om prosjekt

KUNDE

Sense Personell AS

BRANSJE

Bemanning/Rekruterring

OPPGAVETYPE

Design- og kommunikasjonskonsept, visuell identitet, firmaprofil (analogt, digitalt), utvikling av reklamemateriell og trykksaker som bla.a. visittkort, brosjyre, rollup, plakater, Personal Håndbook, Powerpoint mal. Profilmanual med retningslinjer for visuell identitet. Webdesign, informasjonsarkitektur, utvikling av hjemmesider og SoMe profiler.

KONTAKT

Barbara Wirhanowicz
Designer / rådgiver

sensepersonell.gif
sense personell show case.jpg
6_edited.jpg
SENSE%20PERSONELL%20NY%20BROSJYRE%20FORS
SENSE%20PERSONELL%20NY%20BROSJYRE1_edite
tshirts sense personell1.gif
sense personell krus1.GIF
brosjureSP.gif
brosjure2.gif
identitetfarger.png
lysefjord.jpg

Logovarianter

Sense Personell logoen har 3 versjoner: den grunnleggende/farget versjon, den akromatisk og monokromatisk versjon. Grunnleggende versjon gjelder hovedlogoen (A) og logoen med slagord (B). Akromatiske (C) og monokromatiske (D) forekommer i både positiv og negativ som en hvit logo på bakgrunn (E). I noen tilfeller kan benyttes hvit logo på blå bakgrunn, men den får ikke anvendes på en blå monokromatisk variant på hvit bakgrunn.

logovarianter.png

Logoens proporsjoner

Tegningen viser måten for å definere de riktige proporsjonene av logoens elementer. For å definere de optimale proporsjoner brukes modulen {A) som er i samsvar med høyden av logoskriften. Andre verdier er et multiplum av modulen A.

logoens proporsjoner.jpg
minimum_størrelse.jpg

Logoens minimumstørrelse

For at logoen alltid skal være tydelig og lesbar, er det satt en minimumsstørrelse. Disse målene er av stor betydning både i trykte medier og digitale flater. For trykte media gjelder 8 mm (14 mm - logo med tekst) som minstemål for logo. For digitale flater gjelder 28,3 px (49,6 px - logo med tekst) som minstemål for logo.

Clear space

Oppgaven med clear space (minimumsfriområdet rundt logoen) er å sikre et rent og oversiktlig visuelt bilde. Rundt logoen skal det alltid være nok fri plass. Clear space øker og reduserer proporsjonalt til logoens størrelse. Tegningene viser måten for å definere grensene av feltet. For dette formål brukes høyden av en "S" fra logoskriften. Logoen bør plasseres i en fremtredende posisjon og aldri bli koblet opp mot andre elementer som reduserer dens lesbarhet.

hovedlogo.jpg
logo med tekst.jpg

Bildebruk og stil

Bilder har en svært viktig rolle i Sense Personell identitet og i kommunikasjonen. Det skal brukes klare, lyse bilder, et ekspressivt og moderne bildespråk. Bilder bør vise ærlige og autentiske mennesker, In-action. Det benyttes også norske landskapsbilder fra Rogaland.

Bildekor

bildekor.jpg

Mønster

MONSTER1.jpg

HVA SIER KUNDEN

Barbaras hovedoppgave har vært en selvstendig og rådgivende stilling innen visuell og digital kommunikasjon. Skape og profilere vår visuelle identitet gjennom design- og kommunikasjonskonsept.

 

Vi er svært godt fornøyd med vårt samarbeid med Barbara og den jobben hun har utført for oss og våre kunder og er sikker på at dette har gitt oss merverdi. Barbara er lett å samarbeide med, forstår fort oppgaven, er kreativ og observant i forhold til oppgaveløsning. Hun er dyktig og engasjert i oppgavene og har et stort potensial.

Med bakgrunn i ovenforstående kan vi derfor absolutt anbefale Barbara til fremtidige arbeidsgivere, samarbeidspartnere og kunder.

 

—  Jan Olav Berge, daglig leder, Sense Personell